civil engineer

statybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris įvertina statybinių medžiagų ir darbo sąnaudų, reikalingų statybos projektams įgyvendinti, kiekybę ir parengia sąmatas. Jis kuria ir tobulina statybos, statybinių medžiagų ir konstrukcijų technologijas, išnagrinėja projektuotojo brėžinius ir specifikacijas. Įvertina statybinių medžiagų, darbo sąnaudų ir paslaugų, reikalingų statybos projektui įgyvendinti, kiekybinius parametrus. Tokiam tikslui pasitelkia statybos metodų žinias, informaciją apie tinkamas medžiagas ir esamus darbo įkainius, projekto efektyvumą, patikimumą ir saugumą, įvertina projektų įgyvendinimo terminus. Nurodo reikiamą statybinių medžiagų kiekį, parengia sąmatas, išsamiai aprašydamas kiekvieną projekte numatytą punktą, periodiškai lankosi statybos aikštelėje ir įvertina atliktus darbus, kad galėtų pateikti sutarties vykdytojui atitinkamas pažymas laikinosioms išmokoms padaryti. Patikrina užbaigtą projektą, atlieka įvairius matavimus ir skaičiavimus, derina bet kuriuos pakeitimus, nuokrypius nuo pradinio projekto ir nustato galutinę kainą. Parenka labiausiai tinkamą statybos vietą, konsultuojasi su kitais specialistais, t. y. mechanikos, elektros ir chemijos inžinieriais, statybos ir kraštovaizdžio architektais, atsižvelgia į techninius ir estetinius reikalavimus. Konsultuojasi su klientais, valdytojais ir valdžios institucijomis dėl planų tvirtinimo, rengia darbo grafikus ir vadovauja darbams. Planuoja, organizuoja ir prižiūri esamų statinių eksploatavimą ir remontą. atitikmenys: angl. civil engineer; construction civil engineer pranc. ingénieur civil, m; ingénieur en génie civil, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • Civil engineer — Occupation Names Civil engineer Activity sectors design and management of structures, transportation systems, and infrastructure Description Competencies technical knowledge, management skills, mathematical analysis …   Wikipedia

  • Civil engineer — Engineer En gi*neer , n. [OE. enginer: cf. OF. engignier, F. ing[ e]nieur. See {Engine}, n.] 1. A person skilled in the principles and practice of any branch of engineering; as, a civil engineer; an electronic engineer; a chemical engineer. See… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • civil engineer — civil engineering UK US noun [U] ► the work of designing, building, and repairing large public structures such as roads, bridges, water systems, and airports: »In civil engineering, a major component of functionality is safety: civil structures… …   Financial and business terms

  • civil engineer — ► NOUN ▪ an engineer who designs roads, bridges, dams, etc …   English terms dictionary

  • civil engineer — civil engineers N COUNT A civil engineer is a person who plans, designs, and constructs roads, bridges, harbours, and public buildings …   English dictionary

  • civil engineer — noun an engineer trained to design and construct and maintain public works (roads or bridges or harbors etc.) • Hypernyms: ↑engineer, ↑applied scientist, ↑technologist • Hyponyms: ↑highway engineer • Instance Hyponyms: ↑Steinman, ↑ …   Useful english dictionary

  • civil engineer — statybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Asmuo, kurio specialus išsilavinimas civilinės statybos srityje jam suteikia galimybę projektuoti ir statyti visuomeninius objektus, tokius kaip pastatai, tiltai, užtvankos, oro uostai …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • civil engineer — UK / US noun [countable] Word forms civil engineer : singular civil engineer plural civil engineers someone whose job is to design and build roads, bridges etc …   English dictionary

  • civil engineer — civil engi neer noun count someone whose job is to design and build roads, bridges, etc …   Usage of the words and phrases in modern English

  • civil engineer — noun An engineer who is specificallly trained for and/or specialised in civil engineering See Also: civil rights, genetic engineering …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.